ANTİKOMÜNİZMİN BÜYÜK BİR MÜCAHİDİ: PEYAMİ SAFA
A Big Combatant of Anticommunism: Peyami Safa

Author : Sevilay Özer - Mehmet Kılıç
Number of pages : 295-309

Abstract

Komünizm karşıtlığı olarak adlandırılan antikomünizm tabiri, Türk siyasi hayatının en önemli parçalarından biri olmuştur. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda tohumları atılan antikomünizm 1950’li yıllarda giderek büyümüştür. Özellikle milliyetçi camianın Soğuk Savaş döneminde en çok üzerinde durduğu antikomünizm, milliyetçilere göre Türkiye’nin en büyük düşmanı olan komünizm ile her cephede açılan savaşta en önemli silah olmuştur. Hatta antikomünizm Türkiye’de antisovyetizme ya da antileninizme de dönüşmüştür. Antikomünizmin en önemli isimlerinin başında Peyami Safa gelmektedir. Peyami Safa, arkadaşı Nazım Hikmet ile olan kavgasından sonra komünizmle savaşta en ön saflarda yer almıştır. Gerek çıkardığı kitapları gerekse yayınladığı dergilerinde yazdığı fıkraları ile komünizm ile fikri bir cephede savaşmıştır. Peyami Safa’nın bu savaşı milliyetçi çevrelerce desteklenmiştir. Komünizme karşı var gücüyle giriştiği bu savaşta Peyami Safa, milliyetçi çevrelerde bir idol haline gelmiş ve antikomünizmin en önemli isimlerinden biri olmasını sağlamıştır.

Keywords

Komünizm, Komünizm Karşıtlığı, Milliyetçilik

Read:230

Download: 152

Atıf Bulunamadı