ISSN:2147-5210

NEAR EAST HISTORICAL REVIEW

Editor: Abidin TEMİZER (Doç. Dr.; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye)
Assistant Editor: Ali YILMAZ, (Prof. Dr.; Uşak Üniversitesi, Türkiye / Coğrafya)
Bekir ŞİŞMAN (Prof. Dr.; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye / Türkoloji)
Mehmet Yavuz ERLER (Prof. Dr.;Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye / Tarih)
Publication Place: Turkiye
Year-Number: 2019-17
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

İbrahim Serbestoğlu - İbrahim Serbestoğlu 1908 SEÇİMLERİNDE OSMANLICILIK TARTIŞMALARI VE RUMLAR, null
Discussions of Ottomanism in the 1908 Elections and Greeks
DOI : http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.114
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- İbrahim Boz UYGURCA OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE REŞİDEDDİN OĞUZNAMESİ’NDE BULUNAN OĞUZ KAĞAN’IN ALP TİPİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, null
Comparing the Uyghur Oguz Kagan Legend with Oguz Kagan as found in Rashid al-Din’s Oguznamah, in terms of the Alp (Brave) personification
DOI : http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.108
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- İbrahim Boz “DÜLGER KIZI” ADLI MASALIN GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ, null
The semiotic examination of the tale “Dülger Kızı”
DOI : http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.109
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Bekir Şişman & Birsen Akpınar TARIMLA İLGİLİ ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİN ETNOGRAFİK BAĞLAMLARI (Sivas Yöresi Örneği), null
Ethnographic Contexts of Proverbs and Idioms About Agriculture (Example of Sivas Region)
DOI : http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.117
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Elif Doğan SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN 19. YÜZYIL TÜRKİSTAN’INDA KADIN FİZYONOMİ, KARAKTER VE GİYİMİ, null
The Physiognomy, Character and The Cloathing of Women in 19th Century Turkestan from Traveller’s Perspective
DOI : http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.113
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Mehmet Evsile CUMHURİYET DÖNEMİNDE DAHİLİYE VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN GÜNLÜK HAYATA YANSIMALARI (1923-1950) , null
The Reflection of Interior (Domestic) and Security Services to the Daily Life During the Republic Period (1923-1950)
DOI : http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.116
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İbrahim Serbestoğlu - İbrahim Serbestoğlu OSMANLI FİLİSTİN’İNDE YABANCI YAHUDİLER VE HİMAYE TARTIŞMALARI, null
Foreign Jews in Ottoman Palestine and Protection Problems
DOI : http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.115
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Yunus Kaplan PRİŞTİNELİ VÂSIK VE BİLÂDİYYESİ, null
Vasık from Kutahya and His Biladiyye
DOI : http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.110
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Rafet METİN - Rafet Metin 1260-61 / 1844-45 TEMETTUAT KAYITLARI IŞIĞINDA FARAŞLI KÖYÜNÜN SOSYAL VE EKONOMİK GÖRÜNTÜSÜ, null
The Social and Economic View of Faraşli Village in The Light of 1260-61 / 1844-45 Temettüat Records
DOI : http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.111
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Süleyman Uygun MODERN MISIR’IN DOĞUŞU (YATIRIM, KREDİ VE İFLAS DENKLEMİNDE) VE BİR FRANSIZ AKTÖR: EDOUARD ANDRE DERVİEU, null
The Birth of Modern Egypt (in the Equation of Investment, Credit, and Bankruptcy) and a French Actor: Edouard Andre Dervieu
DOI : http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.112
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


NEAR EAST HISTORICAL REVIEW
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.