ANKARA VİLAYETİNDE GEŞT-İ GÜZAR EDEN ECNEBİ ALİMLER (1833-1914)

Author:

Year-Number: 2022-12/3
Number of pages: 239-255
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. yüzyıl Avrupalı bilim adamlarının özellikle Doğu’yu araştırması çabasının arttığı bir zamandır. Osmanlı Devleti’nde keşfedilmeyi bekleyen arkeolojik eserler, bitki-hayvan çeşitleri, coğrafi şekiller Avrupalı bilim adamları için dikkat çekici bir araştırma sahası olmuştur. Özellikle eski eserleri ve bitki çeşitlerini inceleyen bilim adamları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Avrupa’nın çeşitli bilim merkezlerinden gelen bu bilim adamlarının tanıtılması ve yapmış oldukları çalışmalar araştırmamızın temelini oluşturmaktadır. 1833-1914 tarihleri arasında Ankara Vilayeti sınırları içine gelen yabancı âlimler Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi taranarak ortaya çıkartılmıştır. Bu âlimlerin kim oldukları, gezdikleri yerler, yaptıkları faaliyetler ve seyahatlerinin detayları hakkında bilgi verilecektir.

Keywords

Abstract

The 19th century is a time when European scholars intensified their efforts to explore the East in particular. Archaeological artifacts, plant-animal varieties, and geographical forms awaiting discovery in the Ottoman Empire have been a remarkable area of ​​research for European scholars. In particular, detailed information is given on the scientists studying the ancient works and plant varieties. The presentation of these scientists from various scientific centers in Europe and their studies form the basis of our research. Foreign scholars entering the borders of Ankara Province between 1833 and 1914 were uncovered by scanning the Ottoman Archives of the State Archives Presidency. Information will be given as to who these scholars are, the places they have visited, the activities they have undertaken, and the details of their travels.

Keywords