OSMANLI GÖÇ HAREKETLİLİĞİ BAKIMINDAN ÜSKÜP

Author:

Year-Number: 2022-12/4
Number of pages: 381-390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üsküp’te göç olgusu, Osmanlı Devleti tarafından 1392 tarihinde Üsküp’ün fethi ile başlamıştır. 19. yüzyılda önce göç alan sonra göç veren Üsküp, göçün her türlü acısını yaşamıştır.  Üsküp halkının göç serüveni II. Viyana Savaşı’ndan sonra Avusturya kuvvetlerinin Üsküp’ü işgali ile başlamıştır. İşgal sırasında Müslümanlardan İstanbul’a doğru kitlesel göç yaşanmıştır. Osmanlı topraklarına ilk büyük kitlesel göç hareketi Kırım’ın Rusya tarafından işgali ile başlamıştır. Kırım’dan gelen göçmenlerin bir kısmı Üsküp bölgesine yerleştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda Kafkas göçmenlerinde bir kısmı Balkanların çeşitli yelerine iskân edilirken Üsküp’e de yerleştirilmiştir. Avusturya’nın Bosna bölgesine saldırılarında ve daha sonra işgal ve ilhakında Bosna göçmenleri iç bölgelere göç etmiştir. Bosna göçmenlerinden bir kısmı Üsküp’e yerleştirilmiştir. Balkan Savaşı’nda Üsküp işgal edilinceye kadar dışarıdan gelen göçmenlerin dertlerine derman olmaya çalışan Üsküp halkı bu sefer kendisi acı ve elemle yollara dökülmüştür. Üsküp Müslümanları kitleler halinde İstanbul ve Anadolu’ya göç etmiştir. Bu göçmenlere göç sırasında Osmanlı Devleti, her türlü yardım ve destek sağlamış ve uygun yerlere iskân etmeye çalışmıştır. Bu makale ile tarihi şehirlerden biri olan Üsküp’ün sosyal tarihi içinde göç olgusuna ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The case of migration in Skopje begins with the conquest of Skopje by the Ottoman Empire in 1392. In the 19th century Skopje had first experienced immigration which was then followed by emigration, as a result Skopje has experienced all kinds of pains regarding migration. The experience of migration by the people of Skopje started with the occupation of Skopje by Austrian forces after the II. Battle of Vienna. During the occupation there was mass migration, a period when Muslims migrated to Istanbul. The first great mass migration to Ottoman lands began with the Russian invasion of Crimea. A number of immigrants coming from Crimea were settled in the Skopje region. In the following years, while Caucasian immigrants were settled in various parts of the Balkans, a number of Caucasian immigrants were also settled in Skopje. Bosnian immigrants had started to migrate to the interior regions; from the time Austria had begun to attack the Bosnian region until Austria’s occupation and annexation.  A number of Bosnian immigrants were also settled in Skopje. During the Balkan War, the people of Skopje who had tried to solve the problems of immigrants coming from abroad, with the occupation of Skopje found themselves experiencing the pain and anguish of migration. Muslims of Skopje migrated to Istanbul and Anatolia in masses. During the migration process, the Ottoman State provided all kinds of help and support to these immigrants and tried to settle them in suitable places. The aim of the present article is to shed light to the case of migration in the social history of Skopje, one of the world’s most historical cities.

Keywords