OSMANLI DEVLETİNDE YUNAN POSTALARI SORUNU

Author:

Year-Number: 2022-12/4
Number of pages: 363-379
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devletinde, Avrupalı devletlere verilen imtiyazların bir neticesi olarak yabancı postalar kurulmuştur. Bu postalar arasında Yunan postaları da yer almıştır. Osmanlı Devletinde kurulan yabancı postalar devletin mukadderiyatı açısından oldukça mahzurlu bir durum oluşturmuştur. Özellikle Yunan postaları Osmanlı Devletinin aleyhinde faaliyet yürütmüştür. Devlet, Yunan postalarının menfi faaliyetlerine karşı tedbirler almaya çalışmıştır. Çalışmada, Yunan postalarının kuruluşu ve bu postaların Osmanlı Devleti aleyhindeki faaliyetleri arşiv belgeleri ışığında ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

In the Ottoman Empire, foreign posts were established as a result of the privileges given to the European states. Among these posts, Greek posts were also included. Foreign posts established in the Ottoman Empire created a very inconvenient situation in terms of the fate of the state. Especially the Greek posts operated against the Ottoman Empire. The state tried to take measures against the self-seeking activities of the Greek posts. In the study, the establishment of the Greek posts and the activities of these posts against the Ottoman State are discussed in the light of archival documents.

Keywords