Yayın İlkeleri ve Sınırlılıklar


Near East Historical Review (NEHR), Yakın Doğu coğrafyasında kurulmuş medeniyetlerin tarihine dair bilgiler ortaya koyan akademik çalışmalar için bir platform oluşturmak ve bu çalışmaları konuya ilgi duyanlarla paylaşmayı amaçlamaktadır.

NEHR, Yakın Doğu’nun siyasal, kültürel, ekonomik tarihini, Tarih disiplinine uygun yöntem ve yaklaşımlarla  ortaya koyan özgün araştırma, inceleme ve derleme türünden makalelere yer vermektedir.

Yayın Periyodu

Near East Historical Review, üçer aylık dönemler hâlinde (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) yılda dört sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. 

Sınırlılıklar

1. Her sayıda en fazla 20 yazıya yer verilir.

2 - Yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

3- NEHR'de daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmayan bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmalara yer verilir.

4- NEHR'e gönderilecek makaleler (dipnot, kaynakça ve ekler dâhil) 15 bin kelimeyi geçmemelidir.

5- NEHR'e gönderilecek makalelerde alıntı metinlerin, yazının %10'unu geçmemesi gerekir.

6- NEHR, yayımlanma kararı alınan makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıklarını değiştirme hakkına sahiptir.

 

Ücret Politikası

NEHR'e yayınlanmak için gönderilen makalelerden hiçbir aşamada ücret talep edilmez.