Reşat Özalp – Mehmet Irmak, Türkiye’de 100 Yıllık Mesleki ve Teknik Öğretim, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1961, s. 71.

Author :  

Year-Number: 2024-14/1
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-30 16:08:55.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 79-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Herhangi bir araştırma yapılırken bir olgu veya olayın gerçekleşmiş olduğu dönemin konjonktüründen etkilenmiş olan eserler büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda incelenen Reşat Özalp ve Mehmet Irmak’ın 1961 yılında hazırlamış oldukları “Türkiye’de 100 Yıllık Mesleki ve Teknik Öğretim” adlı eser; Türkiye’nin mesleki ve teknik öğretimi konusunda arı, net ve amaca yönelik bir Türkçe eşliğinde kısa ve öz bilgiler vererek ve bu bilgileri fotoğraflarla destekleyerek, akademisyenlere ve araştırmacılara başvuru niteliği taşıyan bir eser olmaktadır.

Keywords

Abstract

When conducting any research, works that were affected by the conjuncture of the period in which a phenomenon or event took place are of great importance. The work named "Türkiye’de 100 Yıllık Mesleki ve Teknik Öğretim (100 Years of Vocational and Technical Education in Turkey)" prepared by Reşat Özalp and Mehmet Irmak in 1961, reviewed in this article; by providing short and concise information about Turkey's vocational and technical education in pure, clear and purposeful Turkish and supporting this information with photographs, it becomes a reference work for academics and researchers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics