ISSN:2717-6363

UYGURCA OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE REŞİDEDDİN OĞUZNAMESİ’NDE BULUNAN OĞUZ KAĞAN’IN ALP TİPİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI


Öz: Oğuz Kağan Destanı Türk destan geleneğinin en önemli eserlerinden biridir. Bu destanın yazma nüshası Paris Millî Kütüphanesinde bulunmaktadır. Eser Uygur harfleriyle yazılmıştır ve muhtemelen 14. yüzyıldan önce yazıya geçirilmiştir. Oğuzlar bu destanı dilden dile aktararak destanın günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Bu destanda mitolojik unsurlar çok fazla yer alır. Reşideddin Oguznamesi ise, Oğuz Kağan ve oğullarına ait rivayetleri ihtiva eder. Bu Oğuzname tarihî bir bakış açısıyla yazılmıştır. Bu çalışmada iki eserin de kahramanı olan Oğuz Kağan, alp tipi bakımından karşılaştırılmaya çalışılacaktır.


Keywords


Destan, Oğuz Kağan Destanı, Reşideddin Oğuznamesi, Oğuz Kağan, alp tipi

Author: - İbrahim Boz
Number of pages: null
DOI: http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.108
Full text:
Paylaş:
NEAR EAST HISTORICAL REVIEW
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.