ISSN:2717-6363

“DÜLGER KIZI” ADLI MASALIN GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ


Öz: Bu çalışmada Dülger Kızı masalı göstergebilim açısından çözümlenmiştir. Çözümlemede A. J. Greimas’in eyleyenler modeli kullanılmıştır. Bu modele bağlı olarak Dülger Kızı masalı anlatı düzeyi, söylem düzeyi ve mantıksal-anlamsal düzeyler açısından çözümlenmiştir. Anlatı düzeyinde masal kesitlere ayrılmış, bu kesitlerde eyleyenler şemasına bağlı olarak ortaya çıkan edimler belirlenmiştir. Söylem düzeyinde eyleyenlerin özellikleri saptanmıştır. Mantıksal-anlamsal düzeyde ise anlatı izlencesinde ortaya çıkan karşıtlıklar verilmiştir. Masalın arka planında bulunan derin yapı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.


Keywords


Masal, göstergebilim, anlatı düzeyi, söylem düzeyi, anlamsal-mantıksal düzey

Author: - İbrahim Boz
Number of pages: null
DOI: http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.109
Full text:
Paylaş:
NEAR EAST HISTORICAL REVIEW
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.