ISSN:2717-6363

TARIMLA İLGİLİ ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİN ETNOGRAFİK BAĞLAMLARI (Sivas Yöresi Örneği)


Etnografik malzeme, pek çok sözlü kültür ürününün içinde yer alabildiği gibi atasözleri ve deyimlerin içinde de yer almaktadır. Bu kalıp ifadeler, halk hayatını yansıtan biçimde anonim kültürün genel düsturlarıyla birlikte maddi kültüre ait unsurları da gelenekten geleceğe aktarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, söz konusu etnografik malzemeyi sahadan derlenen kalıp sözler içinden bulup çıkarmak ve tespit edilen malzemeyle ilgili bir sınıflama yapmaktır. Yapılan sınıflamanın ardından çiftçilik, tarım kültürü ve tarım aletleriyle ilgili olanlar seçilip sözlerin kullanım bağlamları, işlevleri ve bu sözlerdeki etnografik malzemeler açıklanmaya çalışılacaktır.


Keywords


tarım, etnografik malzeme, atasözü, deyim, maddi kültür, bağlam, işlev.

Author: - Bekir Şişman & Birsen Akpınar
Number of pages: null
DOI: http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.117
Full text:
Paylaş:
NEAR EAST HISTORICAL REVIEW
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.