ISSN:2717-6363

CUMHURİYET DÖNEMİNDE DAHİLİYE VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN GÜNLÜK HAYATA YANSIMALARI (1923-1950)


Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte ülkenin yeniden bir idarî taksimata tabi tutulduğu ve iç güvenliği sağlayacak düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele dönemlerinde yaşanan sıkıntıların olumsuz etkileri güvenlik alanına da yansımıştır. Bunun sonucunda, Osmanlı Devleti’nden devralınan tabloda dahiliye ve iç güvenlik hizmetleri konusunda ciddî problemler yaşandığı görülmektedir. İdarî taksimat ve mahallî yöneticilerin sayı ve kalite olarak eksiklikleri, bu hizmetlerin yürütülmesine engel olmuştur. Güvenlik güçlerinin eksikliğinden dolayı asayiş hizmetleri yetersiz kalmıştır. Köy idare hayatındaki eksiklikler ve köylünün üzerindeki malî yükümlülükler dikkat çekmektedir. Köylerde kadastro kayıtları çok az olduğu için toprak anlaşmazlıkları görülmektedir. İdarî taksimat, belediye hizmetleri, köy hayatı, asayiş hizmetleri, kolluk güçleri, askerlik ve diğer alanlarda pek çok düzenlemeler yapılarak, bu konulardaki sıkıntılar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.


Keywords


Türkiye Cumhuriyeti, İdarî Taksimat, İç Güvenlik, Vilâyet Yönetimi, Köy Yönetimi.

Author: - Mehmet Evsile
Number of pages: null
DOI: http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.116
Full text:
Paylaş:
NEAR EAST HISTORICAL REVIEW
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.