ISSN:2717-6363

OSMANLI FİLİSTİN’İNDE YABANCI YAHUDİLER VE HİMAYE TARTIŞMALARI


Yahudiler, dünyada geniş coğrafyalara dağılmış topluluklardan birini oluşturuyorlardı. Ancak ulus-devletlerin kurulduğu 19. yüzyılda Yahudiler, Avrupa’da istenmeyen topluluklardan biri haline geldiler. Batılı devletler, Yahudileri zorunlu göçe tabi tutuldular. Göç esnasında Yahudilerin bir kısmı Osmanlı topraklarına geldiler. Bunların öncelikle hedefi Filistin’e yerleşmekti. Filistin coğrafyasına gelen Yahudilere, Siyonizm projesi çerçevesinde hareket etmeleri üzerine Osmanlı idaresince müsaade edilmemeye başlandı. Ancak bu defa da İslam topraklarında bir sorun yaratma çabası içinde olan Batılı güçler, ülkelerinde istemedikleri Yahudileri himaye etmeye başladılar. Böylece Osmanlı iç işlerine müdahale gerekçesi yarattıkları gibi Yahudilere de dost görünmeyi hedeflediler. Yahudiler de Osmanlı Devleti’nin Batılı devletlere tanıdığı ayrıcalıklardan yararlanmak için himaye politikalarına destek oldular. Çalışmamız 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı topraklarına yerleşen ve yabancı pasaportuna sahip Yahudilerin hukuksal durumlarını incelemektedir.


Keywords


Osmanlı Devleti, Filistin, Yahudiler, Himaye

Author: İbrahim Serbestoğlu - İbrahim Serbestoğlu
Number of pages: null
DOI: http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.115
Full text:
Paylaş:
NEAR EAST HISTORICAL REVIEW
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.