ISSN:2717-6363

MODERN MISIR’IN DOĞUŞU (YATIRIM, KREDİ VE İFLAS DENKLEMİNDE) VE BİR FRANSIZ AKTÖR: EDOUARD ANDRE DERVİEU


Osmanlı Devleti’nin XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Doğu Akdeniz’deki nüfuzunu Fransız ve İngilizlerin lehine kaybetmesi bölgenin kaderini bu iki devletin rekabet ve inisiyatifine bıraktı. İki devlet Doğu Akdeniz ve hinterlandında hâkimiyet alanları oluşturabilmek için kıyasıya rekabet içerisine girdiler. Siyasi ve iktisadi rekabetin en yoğun yaşandığı yerlerden biri de Mısır coğrafyası idi. Bu ise Doğu Akdeniz ve Mısır coğrafyası için yeni bir değişim çağının ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Değişim çağı küçük ve büyük ortaklıklardan oluşan finans, ticaret, tarım ve alt yapı şirketlerinin yanı sıra misyonerlik ve diplomatik kurumların yoğun faaliyetlerine göre şekillendi. Sömürge ve manda yönetimlerine zemin hazırlayan ve sermaye hareketliliğinin doruğa ulaştığı bir süreçte birçok yatırım sahasında yer alan Edouard Andre Dervieu (Marsilya 17 Mart 1824-Paris 1 Aralık 1905) gibi aktörler Mısır’ın iktisadi ve sosyal yapısı üzerinde hayati öneme sahip bir rol oynadılar. Çalışmada Edouard Andre Dervieu’nün kısa yaşam öyküsü, denizcilik alanındaki faaliyetleri ve son olarak da asıl faaliyet sahası olan Mısır’daki serüveni üzerinde durulmuştur. Kısacası bu makalenin amacı dünyadaki Avrupa iktisadi yayılmacılığını Edouard Andre Dervieu’nün Mısır’daki faaliyetlerini ve ilişkilerini inceleyerek göstermektir.


Keywords


Edouard Andre Dervieu, Mısır, Yatırım, Kredi, Pamuk, Hidiv İsmail.

Author: - Süleyman Uygun
Number of pages: null
DOI: http://dx.doi.org/10.19039/sotod.2019.112
Full text:
Paylaş:
NEAR EAST HISTORICAL REVIEW
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.