XIX. YÜZYILDA CANİK SANCAĞINDA DEĞİRMENLER
The Mills in Canik Sanjak in 19th Century

Author : Yasemin Hamzaoğlu
Number of pages : 235-260

Abstract

İnsanların belki de ilk icatlarından birisi olan değirmenler, tarih boyunca başta tahıllardan un elde etmek olmak üzere çeşitli iş kollarında itici güç olarak kullanılmışlardır. Zamanla insanların nüfuslarının artmasıyla beraber ihtiyaçları da artmış ve çeşitlenmiştir. Bu nedenle değirmenlerden daha fazla verim alınmak istenmiş ve kapasiteleri arttırılmıştır. Değirmenlerin oluşturduğu imalathaneler, günümüz fabrikalarının prototipini oluşturmuşlardır. Değirmenlerin incelenmesi bize bir bölgedeki üretim, tüketim, sanayi, ticaret, ekonomik, sosyal hayat hakkında bilgi vermektedir. XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nin içte ve dışta yaşanan gelişmelerle değişim ve dönüşüm geçirdiği bir dönem olmuştur. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin hem üretim kapasitesi yüksek hem de art bölgeleriyle dünyaya açılan önemli bir liman kenti olan Canik Sancağı’nda değirmenlerin üretim ile ilişkisinin incelenmesi gerekmektedir.

Keywords

Değirmen, tahıl, fabrika.

Read:586

Download: 257