Eski Şehir Podgorica Kentsel Yapısı - Stara Varoš: Kalkınma ve Dönüşüm
URBAN STRUCTURE OF THE OLD TOWN PODGORICA – STARA VAROŠ: DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION

Author : Gordana Rovčanin
Number of pages : 227-234

Abstract

Bu makalenin odak noktası, Karadağ Cumhuriyeti'nde bulunan eski Podgorica kentinin kentsel yapısıdır. Eski Podgorica, 15. Yüzyıldan 19. Yüzyıla geçen Osmanlı hakimiyeti boyunca inşa edilmiştir. Stara Varoš, oryantal-Balkan kentsel ve mimari yapı kavramına sahiptir. Stara Varoš'taki sokakların yapısı planlanmamıştı ve düzensiz şekilli karelerle dağılmıştı. Eski şehir, 19. yüzyılın sonuna kadar kentsel planlama olmadan kendiliğinden gelişti ve yüzyıllar boyunca büyük bir dönüşüm geçirdi. Podgorica'nın 20. yüzyıldan kalma kentsel planları, miras alınan kentsel matrisi son on yıla kadar yeterince işlenmedi. Stara Varoš bugün, sürekli şehir genişlemesi ile tehdit edilen, iç kalın kentsel yapıya sahip modern şehir Podgorica'nın bir şehir bloğunu temsil ediyor.

Keywords

gelişme, eskişehir, Stara Varoš, dönüşüm, kenstsel yapı, Podgorica, Karadağ

Read:494

Download: 181