93 HARBİ’NDE ŞEHİT OLAN SİVASLI ASKERLER VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI
The Martyr Soldiers Who Died in the The Russo-Turkish War of (1877-1878) and Their Socio-Economic Situations

Author : Abdulsamet Koç
Number of pages : 129-143

Abstract

93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ve geniş ölçüde toprak kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Savaş boyunca her iki taraf da çok sayıda asker yitirmiştir. Savaş, Batı (Balkanlar) ve Doğu (Kafkasya) olmak üzere iki cephede gerçekleşmiştir. Savaş yıllarında Osmanlı Devleti’nde 4. Ordu merkezi Erzurum (daha sonra Erzincan) idi. Doğu Cephesi’ne ve 4. Ordu merkezine yakın konumda olan vilayetlerden biri Sivas’tır. Çalışmamızda 52 numaralı Sivas Kadı Sicili (1879-1880 yılları arası) analiz edilerek Sivas’ta ikamet etmiş olan şehitler ve askerler tespit edilmeye çalışılmıştır. Askerlerin mensup olduğu askerî sınıflar, taşıdıkları rütbeler, mirasları ve vârisler belirlenip askerlerin ve ailelerinin sosyal-ekonomik durumları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Siciller askerlerin ve ailelerinin haklarının muhafazası konusuna da ışık tutacak niteliktedir. İncelediğimiz sicilde 35’i şehit olmak üzere 48 asker tespit edilmiştir. Şehitlerden 27’sinin nerelerde şehit düştükleri de belirlenmiştir.

Keywords

93 Harbi, Sivas, Şehit, Miras

Read:665

Download: 225