ALMAN BASININDA TÜRK-ALMAN-SOVYET ÇIKARLARI “TÜRK DÜĞÜMÜ”NÜN ÇÖZÜMÜ VE BOLŞEVİZM’İN ROLÜ (1918-1920)
Turkish-German-Soviet Interests In German Presssolution of “Turkish Knot” and The Role Of Bolshevism (1918-1920)

Author : Hakan Gökpınar
Number of pages : 261-284

Abstract

Avrupa literatüründe “Şark Sorunu” olarak nitelendirilen; “Hasta Adam”ın mülkü üzerinde siyasi ve ekonomik nüfuz yarışı 1918’de İngiltere’nin başını çektiği İtilaf Devletleri’nin zaferiyle son bulmuştur. Zafer sonrasında müttefiklerin ganimeti paylaşımdaki fikir ayrılıkları, Brest-Litowsk ile uluslararası denklemde aktif rol oynamaya başlayan Bolşevik Rusya’nın İngiliz emperyalizmine karşı kısa vadede kendini koruma ve uzun vadede ekonomik yayılma arzusuyla dengeleyici bir güç olarak ortaya çıkması ve bu Bolşevik güç ile ortak siyasi ve sosyal değerlere sahip Anadolu Türk ulusal direnişinin emperyalizme karşı ittifak kurması çözülmesi zor bir “Türk Düğümü” oluşturmuştur. Bu düğümün çözülmesi süreci, ateşkesten sonra imzalanması öngörülen ve Avrupa kamuoyunun “Türk Barışı” olarak nielendirdiği Sevr Barışı’nın imzalanmasını geciktirmiştir. Bu düğümün çözümündeki güçlükler ve M. Kemal önderliğindeki Müslüman-Türk direnişin kısıtlı olanaklara rağmen siyasi ve askeri organizasyon yeteneği İngiltere, Fransa ve İtalya’nın politikalarını güncellemelerini gündeme getirmiştir. Bu güncellemeden; savaşın kaybedeni Almanya, Avrupa’da siyasi, askeri ve ekonomik iyileşme, Rus coğrafyasında yeni ticari kazanımlar ve eski müttefiki Türkiye’de nüfuzunun yeniden inşaası için büyük bir umut ışığı görmüştür. Bu bağlamda makalemizde, Türk kurtuluş savaşına hazırlık sürecinde, Türk-Alman-Sovyet ortak çıkarlarına ve Bolşevizm’in rolüne Alman ulusal basınında yer almış, bir kısmı bu çalışmada ilk defa yayınlanan haber, analiz ve makalelerden yararlanılarak ışık tutulmaya çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: Türk Sorunu, Kurtuluş Savaşı, Emperyalizm, Bolşevik Rusya, Almanya.

Keywords

Türk Sorunu, Kurtuluş Savaşı, Emperyalizm, Bolşevik Rusya, Almanya

Read:166

Download: 47

Atıf Bulunamadı