KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ: BANİLER VE ÜNVANLAR
Karamandis Principality: Founders and Titles

Author : Ebru Bilget Fataha
Number of pages : 311 - 326

Abstract

Anadolu Selçukluları’nın dağılmasıyla kurulmaya başlayan beyliklerde her beylik kendi ekonomik gücü ölçüsünde inşa faaliyetlerinde bulunurken, her bey kendi prestij yapısını inşa ettirir. Farklı bölgelerde kurulan her beylik kendi sanatsal beğenisini ortaya koyan mimari eserleriyle hem gücünü göstermek hem de kalıcılığını ispatlamak istemiş olmalıdır. Bu durum Anadolu mimarisi ve sanatı için oldukça verimli olmuştur. Karamanoğulları Beyliği var olan Selçuklu beğenilerinin yanı sıra farklı kültür etkilerini de kullanmaktan çekinmez. Bu etkiler Karamanoğulları mimari ve bezemelerinde kendine has bir özgünlük yaratmaya başlar. Bu değişimin ve yeni biçimlenmelerin sağlanmasında coğrafya, malzeme, sanatçı gibi etkileri bütün olarak düşünmemiz gerekmektedir. Bu farklı girdileri bir araya getirip bütüncül bir anlayışın oluşmasında en büyük etken elbette banilere aittir. Karamanoğulları yerleştikleri coğrafya ile Selçuklu mimari ve bezeme örneklerinden etkilenirken, bölgedeki sanatçılarını da kendi imar faaliyetlerinde kullanmış olmalıdırlar. Yerel sanatçıların yeni beylikle / değişen siyasi otoriteyle uyum sağlayarak farklı bir üretim sürecine girmesi baniler tarafından sağlanmış olmalıydı. Bu çalışmada Karamanoğlu Beyliği yapılarında banilerin kendilerini nasıl ifade ettikleri açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Ermenek, Karamanoğulları, Kitabe, Larende. Mimari,

Read:134

Download: 52

Atıf Bulunamadı