TURİZM TARİHİNİ KEŞFETMEK: MODERN TURİZMİN DOĞUŞU VE DOĞU'NUN CAZİBESİ
Exploring The History of Tourism: The Genesis of Modern Tourism and Attraction of The East

Author : Gülsemin Koçer
Number of pages : 327 - 344

Abstract

Erken dönemlerden itibaren turizmin gelişmesinde bazı kilometre taşları yaşanmıştır. Tekerleğin icadından çok önce, seyahat çeşitli nedenlerle gerçekleşmişti. Mevsimler değiştikçe ve hayvanlar göç ettikçe, insanlar hayatta kalmak için seyahat ettiler. Bu anlamda Lidyalılar tarafından paranın icadı ve buna bağlı olarak ticaretin gelişmesi seyahat çağının başlangıcı sayılmaktaydı. Eski Mısır ve Babil krallığında ise gezginler için yolların güvenlik altına alındığı, konaklama ve dinlenme amacıyla hanların ve bahçelerin inşa edildiği bilinmektedir. Ayrıca eski Yunanlılarda olimpiyatlar, seyahat olgusunu ortaya çıkarmış ve olimpiyatlara gidenler, kasabalarda konaklayarak turizmin öncülüğünü yapmışlardır. İlk defa Richard Lassels’in 1670 tarihli “Voyage of Italy” adlı eserinde ortaya atılan programlı gezi düşüncesi, kısa sürede aristokratlar ve kalabalık sanatçı grupları tarafından kabul görmüştür.17.ve 18.yüzyıllarda ise aristokrat sınıfında yer alan aileler, çocuklarını iyi planlanmış eğitim seyahatlerine gönderdiler. Bu seyahatleri daha sonra “Grand Tour” adı verilen uzak mesafeli, organize ve günler alan geziler takip etmiştir.18.yüzyıldan itibaren başlayan sanayileşme ve modernleşme hamleleri 19.yüzyıla gelindiğinde tatil, dinlenme ve toplu seyahat gibi yeniliklere yol açtı. İngiltere’de Thomas Cook’un öncüsü olduğu turizm ve seyahat organizasyonları ortaya çıktı. Thomas Cook, organize turizmin erken gelişimine önemli bir pencere açtı. Böylelikle 19.yüzyıl ortasına kadar Avrupa’dan Doğu’ya yapılan bireysel yolculuklar, önceden planlanmış yolculuklara dönüştü. Bu makalede modern turizmin ortaya çıkışı ve Avrupalıların seyahat planlarında Doğu’nun cazibe merkezi haline gelişi konu edinilecektir.

Keywords

Turizm, Grand Tour, Thomas Cook

Read:121

Download: 42

Atıf Bulunamadı