ANTİK BİR KALEDE OSMANLI TARZI YAŞAM: BİR KROKİ BİR HİKÂYE; ADRİYATİK BAR KALESİ (1523-1881)

Author :  

Year-Number: 2016-11
Language : null
Konu : Tarih

Abstract

Bar Kalesi Osmanlı Devleti’nin serhat kentlerinden biridir. Yerleşim yeri ve askeri amaçlarla kullanılmıştır. Osmanlı buradaki kendinden önceki mirası muhafaza ettiği gibi bölge ekolojisine de tarımsal üretimde yeni katkılarda bulunmuştur. Çalışmamızda arşivden elde ettiğimiz Bar Kalesi krokisi üzerinden yöredeki Osmanlı varlığı ile ilgili askeri, sosyal ve ekonomik veriler değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

The castle of Bar was one of the border towns of the Ottoman State. It was used both as a settlement and as a place for military purposes. The heritage from the pre-Ottoman times in the vicinity of the town had been protected with the hand of the Ottomans and besides that some innovations in agriculture had been introduced to the ecology of the territory. In our study, the existence of the town in the last years of Ottoman rule along with its military, social and economic aspects will be estimated by looking into a sketch of the castle of Bar from 1863, obtained via the Archives.

Keywords


 • Samsun 2007, s. 15-18.

 • Abidin Temizer ve Uğur Özcan, Libra Kitap 2014, ss.601-660.

 • İstanbul 2012, (Bildiri Kitabı), İstanbul 2012, s.1050-1066.

 • Issue. 3, Mayıs 2013, ss.223-240.

 • Aleks PLUSKOWSKI, Krish SEETAH, “The Animal Bones from the 2005

 • Excavations”, Ed by Sauro GELICHI, A Town through the Ages: the 2006-2007

 • Hungary: 1593-1606, Wien: VWGÖ, 1988; ISBN: 3-85369-708-9.

 • ed. Thomas Philipp, Beiruter Texte Und Studien, Band 88, 2002 (2003)

 • Ed by Sauro GELICHI, A Town through the Ages: the 2006-2007 Archaeological

 • di Studi Umanistici. Universita Ca Foscari di Venezia, Monografie, 2008; ISBN: 978-

 • and 9a –Sequences and Discussion”, A Town Through The Ages (The 2006-2007

 • 2008, s.41-59; ISBN: 978-88-7814-384-5.

 • Cilt.5, Sayı.8, Şubat 2015, DOI Number: 10.19039/sotod.2015814115.

 • Leiden Boston, Brill. 2010.

 • Mehmet Ali ÜNAL, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2011;

 • S.509; DOI: 10.1501/Dtcfder_0000000309 Yayın Tarihi: 1947.

 • Etkileyişi”, Çağını Yakalayan Osmanlı, IRCICA, İstanbul 1995.

 • Tarih, Vadi Yayınları, Ankara 2006, ISBN: 975-6467-14-2

 • İstanbul 1974, s.74.

 • Sauro GELICHI, A Town through the Ages: the 2006-2007 Archaeological Project in

 • Baskı İstanbul 2003, ISBN: 975-08-0692-1.

 • Elçileri ve Konsolosları, Öncü Kitap, Ankara 2012, s. 81,83, ISBN: 978-605-4512-24-

 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Ankara 2007.

                                                                                                    
 • Article Statistics