1675 OSMANLI HANEDANLIK KUTLAMALARINDA ZAMAN VE MEKÂN

Author:

Number of pages: 11-17
Year-Number: 2021-11/4

Abstract

Bu makale 1675 yılında Edirne’de (Adrianople), Sultan IV. Mehmed’in (r. 1648-1687) döneminde düzenlenen imparatorluk festivalinin zaman-mekânsal incelemesini sunmaktadır. Son zamanlarda imparatorluk festivallerini inceleyen çeşitli araştırmacıların çalışmalarına katkı niteliğinde olan bu çalışma; yakın zamanda yapılan Edirne Sarayı arkeoloji çalışmalarının yardımıyla şenlik meydanının tespiti, şenlikte yapılan spor oyunlarının yerlerinin analizi üzerine orijinal veriler sunmaktadır. Birincil kaynakların ışığında şenlik meydanının mimari düzeni analiz edilip şenliknâme yazarlarının ve görgü tanıklarının ifadeleri üzerinden zaman algıları ve zamanın nasıl kullanıldığı değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

This article offers a spatial and timewise examination of the 1675 imperial festival which took place in Edirne (Adrianople) during the reign of Mehmed IV (r. 1648-1687). This study would link the various scholars’ recent works, and contribute Ottoman festival studies; It provides original data on the determination of the festival square with the help of the recent archaeological excavations in the imperial palace in Edirne, and the analysis of the places of the sports games held in the festival. In the light of primary sources, the architectural setting of the festival square is analysed, and according to both Ottoman and non-Ottoman accounts, the perceptions of time and how time is used during the celebrations are evaluated through their expressions.

Keywords