KALGAY SULTAN ŞAHBAZ GİRAY VE METRÛKÂTI

Author:

Year-Number: 2021-11/4
Number of pages: 49 - 62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti’ne bağlı Kırım Hanlığı’nda, 17. yüzyılın ikinci yarısında dört defa hanlık tahtına geçip toplam yirmi üç yıl hanlık yapmış Hacı Birinci Selim Giray’ın on iki oğlundan biri olan Şahbaz Giray, kısa süreliğine hanlığın birinci veliahtı konumundaki kalgay sultanlık vazifesini üstlenmiştir. Bu görevdeyken bir Çerkez kabilesi tarafından şehit edilmiştir.

Bu çalışmada Şahbaz Giray’ın Kırım Hanlığı kadı sicillerinde kayıtlı, vefatının ardından geride bıraktığı emvali incelenmiştir. Böylece hem bir kalgay sultanın mal varlığı hakkında hem de 17. yüzyılda bölgede kullanılan çeşitli eşyalar hakkında bilgi verilmiştir

Keywords

Abstract

Shahbaz Giray, one of the twelve sons of Hacı I. Selim Giray, who ascended to the throne of the khanate four times in the second half of the 17th century and served as a khan for a total of twenty-three years in the Crimean Khanate of the Ottoman Empire, assumed the duty of kalgay sultanate, which was the first heir apparent of the khanate for a short time. He was martyred by a Circassian tribe while he was on this duty.

In this study, the properties that he left behind after his death, registered in the kadi records of the Crimean Khanate, were examined. Thus, information was given both about the assets of a kalgay sultan and about various items used in the region in the 17th century.

Keywords