YEREL TARİHİN KAYNAĞI OLARAK MAHALLİ BASIN; CUMHURİYET DÖNEMİ SAMSUN ÖRNEĞİ (1923-1938)

Author:

Year-Number: 2022-12/2
Number of pages: 153-169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yayınlandığı yöre hakkında çeşitli bilgiler içeren mahalli basın, yerel tarih araştırmacıları açısından önem arz eden kaynaklar arasından yer almaktadır. Yerel tarih araştırmacıları, bir bölgenin tarihini araştırırken mahalli basın vasıtasıyla yayınlanan haberlerden o bölgeye ve bölge halkına dair detaylı bilgilere ulaşabilmektedir. Bu kapsamda çalışmada yerel tarihin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde geçirdiği evrelerde bahsedilmiş ve Samsun’un mahalli basını hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın konusuna örnek teşkil etmesi için Samsun’daki gazetelerde yayınlanan haberlerin yerel tarih araştırmacılarına ne gibi bilgiler sunduğu birkaç örnek haber ile anlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The local press, which contains various information about the region where it is published, is among the sources that are important for local history researchers. While researching the history of a region, local history researchers can access detailed information about that region and its people from the news published by the local press. In this context, in this study, the stages of local history in the Ottoman and Republican periods are mentioned and information about Samsun's local press is given. In order to set an example for the subject of the study, it has been tried to explain what kind of information the news published in the newspapers in Samsun provide to local history researchers with a few sample news.

Keywords