OSMANLI SERHAD KALELERİNİN İDARESİ: DİZDARLARDAN MUHAFIZ PAŞALARA İBRAİL KALESİ TATBİKİ (XVIII. VE XIX. YÜZYILLAR)

Author:

Year-Number: 2022-12/3
Number of pages: 209-238
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı kalelerinin idaresi söz konusu olduğunda, bilinen ve akla ilk gelen dizdarlardır. Dizdarlar, kale komutanı olarak bilinmektedir. Ancak özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı ülkesinin sınır ve sınırlarına yakın bölgelerde, kale komutanı olarak muhafız paşalara rastlanmaktadır. Muhafız paşalar, kısmen mirmiran, çoğunlukla da vezir rütbesindeydiler. Bu yüzyıldan itibaren kalelerin mutlak sorumlusu vasfını taşımaktaydılar. Bu makale, Osmanlı kalelerinde uygulanan bu değişikliğe odaklanmış ve bahsi geçen idarecilerin kalelerde kalelerdeki sorumluluk alanlarını incelemiştir.

Keywords

Abstract

When it comes to the administration of Ottoman fortresses, the dizdars are the first known and come to mind.  The dizdars are known as castle commanders. But especially since the XVIII century “muhafız pashas” have been appeared as the fortress commander on the frontier and close to the Ottoman frontier. The muhafız pashas were partly in the rank of mirmiran and mostly in the rank of vizier. Since this century, they have been in absolute charge of the fortress. This article focuses on this change applied in Ottoman fortress and examines the areas of responsibility of the mentioned administrators in fortress.

 

Keywords