AMERİKAN BOARD’UN BULGARİSTAN SAMOKOV’DAKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ (1860-1936)

Author:

Year-Number: 2022-12/4
Number of pages: 415-438
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amerikan Board Teşkilatı Osmanlı Devleti’nde 1820 yılında faaliyetlerini başlatmış ve daha sonra kurduğu misyonlarından Batı Türkiye Misyonu’nun sınırlarını Balkanlara doğru genişleterek çalışma alanlarının içine Edirne’yi de katmıştır. Böylelikle Bulgaristan’a doğru çalışmalar götürülmüş ve ilk olarak 1857 yılında Amerikalılar tarafından burada misyonerlik faaliyetleri başlatılmıştır.

Batı Türkiye Misyonu’na bağlı olarak gerçekleştirilen ilk çalışmalardan sonra bir ayrılık gerçekleştirilmiştir. 1871 yılında Avrupa Türkiyesi Misyonu’nun kurulmasıyla Bulgaristan’daki faaliyetler bu misyon içinde yürütülmüştür. Bulgaristan’da Filibe, Eski Zağra, Samokov, Sofya, Bansko ve Meriçleri gibi merkezlerde çalışmalar yürütülmüştür.

Amerikan Board’un çalışma düzeni içerisinde Bulgaristan’daki çalışmalara öncelikle misyonerlerin dil öğrenmesi, dini çalışmalar ve eğitim faaliyetleri biçiminde devam edilmiştir. Teşkilatın çalışmaları içinde eğitim oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bulgaristan’da Amerikan misyonerleri tarafından açılan iki okul çalışma konumuzu oluşturmaktadır. Erkekler için 1860, kızlar için 1863 yılında kurulan iki okul bugün de faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çalışmada iki okulun 1860-1938 yılları arasındaki eğitim faaliyetleri çerçevesinde, verilen dersler ve öğrenci sayıları olmak üzere okulların faaliyetleri ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The American Board Organization started its activities in the Ottoman Empire in 1820 and later expanded the borders of the Western Turkey Mission, one of the missions it established, to the Balkans, and added Edirne to its working areas. Thus, studies were brought to Bulgaria and missionary activities were first started here by the Americans in 1857.

After the first studies carried out under the Western Turkey Mission, a separation was made. With the establishment of the European Turkey Mission in 1871, the activities in Bulgaria were carried out within this mission. Studies were carried out in centers such as Philippopolis, Plovdiv, Eski Zagora, Samokov, Sofia, Bansko and Meriçleri in Bulgaria.

Within the working order of the American Board, the studies in Bulgaria continued primarily in the form of language learning, religious studies and educational activities of the missionaries. Education has a very important place in the work of the organization. Two schools opened by American missionaries in Bulgaria constitute our study subject. The two schools, which were founded in 1860 for boys and in 1863 for girls, continue to operate today. In this study, within the framework of the educational activities of the two schools between 1860-1938, the activities of the schools, including the courses given and the number of students, will be discussed.

Keywords