XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA SELEMİYE

Author:

Year-Number: 2022-12/4
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-16 16:18:55.0
Language : Türkçe
Konu : Yeniçağ Tarihi
Number of pages: 349-361
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bugün Suriye devleti sınırları içerinde yer alan Selemiye, Hama iline bağlı bir yerleşim yeridir. Asi (Orontes) Nehri’nin doğusunda ve denizden 459 yükseklikte bulunan Selemiye, verimli bir ova üzerinde kuruludur. Şehrin önemi Palmira şehri ile Irak’tan gelen büyük yolun kavşağında olmasından ileri gelmektedir.

Memlukler zamanında idarî bakımdan Hama’ya bağlanan Selemiye, 16 Yüzyılda Şam ve çevresindeki hudut sahalarından biriydi. Memlukler devrinde de bir takım imar edilen şehir, Şam şehrinin kısa süreliğine Moğolların hâkimiyetine girdiği bir de savaşa ev sahipliği yapmıştır. Selemiye, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonucu Osmanlı topraklarına katılmıştır. Önceleri Şam (Arap) Beylerbeyiliği’nin sınırları içinde bulunan Selemiye, 1550 yılında kurulan Halep Beylerbeyiliği’ne bağlı bir sancağı olarak teşkilatlandırılmıştır.

XVI. Yüzyılda bölgenin küçük şehirlerinden biri olan Selemiye, idari bakımdan Selemiye ve Ala adlı iki nahiyeden oluşmaktaydı. Nüfus olarak kalabalık bir merkez olma özelliğinden yoksundu. Toprak yönetim tarzı olarak çift-hane sistemi uygulanmaktaydı.

Bu çalışmada 524 nolu tahrir defterine göre XVI. yüzyılın ikinci yarısında Selemiye sancağının idari, iktisadi ve nüfus durumu üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Located within the borders of the Syrian state today, Salamiyah is a settlement in the province of Hama. Located to the east of the Orontes River and at an altitude of 459, Salamiyah is built on a fertile plain. The importance of the city is due to the fact that it is at the junction of the city of Palmyra and the great road from Iraq.

Salamiyah, which was administratively connected to Hama during the Mamluks period, was one of the border areas in and around Damascus in the 16th century. The city, which was reconstruct during the Mamluk period, also hosted a war in which the city of Damascus was under the rule of the Mongols for a short time. Selemiye joined the Ottoman lands as a result of Yavuz Sultan Selim's expedition to Egypt. Salamiyah, which was previously within the borders of the Damascus (Arab) Beylerbeyilik, was organized as a subordinate of the Aleppo Beylerbeyilik, which was established in 1550.

Salamiyah, which was one of the smaller cities of the region in the 16th century, was administratively comprised of two towns, namely Salamiyah and Ala. It lacked the characteristic of being a crowded center in terms of population. The çift hane system was used as the land management method.

In this study, the administrative, economic and population situation of the Salamiyah sanjak will be emphasized in the second half of the 16th century according to the tahrir defter no. 524.

Keywords