Amaç ve Kapsam


Near East Historical Review (NEHR), Yakın Doğu coğrafyasında kurulmuş medeniyetlerin tarihine dair bilgiler ortaya koyan akademik çalışmalar için bir platform oluşturmak ve bu çalışmaları konuya ilgi duyanlarla paylaşmayı amaçlamaktadır.

NEHR, Yakın Doğu’nun siyasal, kültürel, ekonomik tarihini, Tarih disiplinine uygun yöntem ve yaklaşımlarla  ortaya koyan özgün araştırma, inceleme ve derleme türünden makalelere yer vermektedir.

 NEHR’de yayınlanan makale türleri şu şekildedir:

Orijinal araştırma makaleleri

Derleme makaleler

Monografiler

Sempozyum, kongre bildirileri - (Sempozyum veya kongre gibi bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerde, bilimsel toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir)

Tezlerden üretilmiş makaleler (yayınlanma kararı alanın bu türdeki makalelerin tezden üretildiği bilgisi dipnotunda belirtilmelidir

Diğer tür yazılar sadece sağlanan verilerin / araştırmanın bilimsel değerine göre değerlendirilecektir.

NEHR’e yazar/lar tarafından gönderilen tüm yazılar, editör tarafından hakem değerlendirmesine yönelik ilk değerlendirmeye tabi tutulur.

Editör onayından sonra en az iki bağımsız ve uzman hakem tarafından çift körleme yöntemi ile değerlendirilir.

NEHR’in içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

NEHR, kamuoyuna daha fazla küresel bilgi alışverişini destekler.

 

NEHR üçer aylık dönemler hâlinde (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) yılda dört sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır.